FANDOM


1976年生まれ。社会学者。東京都立大学大学院社会科学研究科研究博士課程単位取得退学。国際大学グローバルコミュニケーションセンター客員研究員。理論社会学専攻。著書に『暴走するインターネット』(イーストプレス)、『カーニヴァル化する社会』(講談社現代新書)など。